Acapela TTS Voices

Acapela TTS Voices är en app till Android som ger tillgång till röster från Acapela.
Har dock bara stöd för ett fåtal applikationer som har Text-To-Speech-stöd.