http://www.legimus.se/102590/amis

Amis finns fritt att hämta från Legimus som är en del av Myndigheten för tillgängliga medier. Den senaste versionen är Amis 3.1.3. Notera att MTM inte ger någon support för programmet!

Funktioner


Amis innehåller förvånansvärt många funktioner för att vara ett fritt program. Det går att höja och sänka uppspelningshastigheten, innehållet visas i en tydlig struktur, texten till boken visas ifall filen innehåller detta samt att det markeras i texten vad som läses upp. Det går att lägga till bokmärken och ändra stilstorlek. Programmet har talande menyer och erbjuder även ett mera kontrastrikt läge.

Kända problem


Det kan finnas vissa problem med att installera Amis. Ifall det finns flera användare på datorn måste Amis vara inställt för att gälla för samtliga, då det annars kan ha problem att starta (pga. vilka rättigheter som gäller för olika användare).

Amis fungerar dåligt tillsammans med Windows 7. Det kan vara problem med långa laddningstider, att information saknas i bokens struktur eller att det hackar till i slutet av varje mening/inspelad fras (antagligen då nästa ska laddas in). Detta gör sammantaget att upplevelsen blir ganska dålig.

Kommentarer


Ett väl fungerande program, som vi ofta rekommenderar. Dock inte till användare med Windows 7, där istället andra alternativ kan vara bättre lösningar. /Andreas, SUB