http://www.voxit.se/products/default.asp?fid=1
voxitbudgie.png
Budgie Pro är ett program producerat av det svenska företaget Voxit.

Funktioner

Programmet fungerar i två lägen, skrivfönster och minipanel. I skrivfönstret kan man göra fler inställningar och i version 2.3 spara texter som ljudfiler (mp3) för privat bruk.
Den text som går att markera kan också läsas med talsyntesen. Markera den text du vill ha uppläst, klicka på läs.

Kända problem

Ibland kan talsyntesen haka upp sig. Markera på nytt och klicka på läs.
Vissa förlagsproducerade pdf-filer och e-böcker har ett kopieringsskydd som gör att de inte kan läsas med talsyntesen, trots att texten är markerbar.

Kommentarer

Vill man skapa ljudfiler i mp3-format och texten är lång, kan det vara bra att dela upp den i flera stycken. Talsyntesen gör inte automatiskt paus mellan rubriker och nästföljande ord. För att få en extra paus i uppläsningen kan man lägga in en punkt, när man redigerar texten i skrivfönstret.