http://www.cd-ord.se/
cdord.jpg
CD-ORD är ett talsyntesprogram utvecklat av Mikro Værkstedet A/S och som i Sverige marknadsförs av dotterbolaget Elevdata.

FunktionerKända problemKommentarer