dawson_logo.jpgDawsonera är en stor e-boksplattform som har böcker inom ett flertal ämnen, mestadels på engelska.

Funktioner

Dawsonera har ingen inbyggd talsyntes i sin online läsare.

Kända problem

Dawsonera använder en DRM skydd (digital rights management) som gör att nedladdade e-böcker inte går att läsa på läs- och surfplattor. Det gör också att text inte kan markeras, varför texten inte heller kan läsas med talsyntes.

Kommentarer

I dagsläget är e-böcker från Dawsonera inte särskilt tillgängliga, förhoppningsvis blir det bättre i framtiden med exempelvis mer tillåtande DRM skydd. /Andreas, SUB