http_www_liten.jpg
Många bibliotek har e-böcker tillgängliga via ett stort antal plattformar, där böckerna ofta öppnas i skräddarsydda program. Ett fåtal av dessa har inbyggt stöd för talsyntes, eller har böcker som går att läsa med talsyntes. Dessa presenteras här.

Ebrary
Dawsonera