http://shop.ebrary.com/home.action
ebrary033-vert.gif
Ebrary är en plattform som har engelsk- och spanskspråkiga e-böcker inom nästan alla ämnen. Det finns en inbyggd talsyntes, men för att komma åt den måste Ebrary Unity Reader användas. Den fungerar endast på PC och Linux, ej på Mac.

Funktioner

Det finns fyra röster att välja på, två engelska och två spanska (en kvinnlig och en manlig vardera). Det går att justera såväl tonläge som hastighet. Det går att navigera framåt och bakåt mening för mening.

Kända problem

Att navigera mening för mening kan ställa till problem, då vissa meningar ibland läses dubbelt och följande mening därför utelämnas.

Kommentarer

Rösterna är adekvata, men håller ingen större kvalitet. Övrigt funktionalitet är knappt godkänd. Den inbyggda talsyntesen kan trots dess brister vara bra hjälp till exempelvis dyslektiker, medan det är mera tveksamt om exempelvis synskadade kan tillgogogöra sig denna funktion. /Andreas, SUB