http://code.google.com/p/emerson-reader/downloads/list
För Mac-användare rekommenderar TPB det fritt tillgängliga programmet Emerson Reader. Det är dock mer begränsat än de program som finns tillgängliga för PC. Ingen support ges för programmet.

Funktioner

Det går att öppna epub och DAISY talböcker. Strukturen på boken visas, samt eventuell inbäddad text. Det går att navigera genom att byta sida eller kapitel (heading). Inga övriga funktioner finns.

Kända problem

Problem med programmet.

Kommentarer

Det går att lyssna på boken. Så mycket mer går inte att göra. Enda fördelen mot att lyssna på mp3 är möjligheten att följa med i texten, ifall den är inbäddad (som i DAISY text och ljud) samt att byta sida.