Sedan version Mac OSX 10.7 Lion har Apple valt att skicka med en bra röstsyntes med operativsystemet.

Rösterna finns på många olika språk inkluderat svenska och engelska. Inställningarna hittar du under systeminställningar -> Diktering och tal -> Talsyntes

Guide på engelska:
https://www.youtube.com/watch?v=waNoTF0xNjM&feature=related

För att hitta samtliga rösterna får du välja "anpassa" i systemröst menyn och markera den röst du vill ha. Röstfiler kommer då laddas hem från internet.

Funktion

Kan läsa upp text på många olika språk (bland annat svenska och engelska).

Kända problem

Ibland har talet ingen lust att sätta igång.

Kommentarer

Fungerar bra. En stor anledning att använda Mac OSX /Kim, KTH