faces_liten.jpg
Här samlas ett axplock av de röster som kan användas tillsammans med talsyntesprogram. Fokus ligger främst på svenska röster, men även engelska röster behandlas. Röster på övriga språk beskrivs endast i undantagsfall.


Svenska röster

Elin
Erik

Engelska röster

Heather