ReadHear Mac

http://www.ghbraille.com/downloads/readhear_mac
ReadHearMac.jpg

För att få ReadHear från MTM ska du:
vara student på en kurs eller ett program som ger högskolepoäng på ett universitet eller en högskola, eller läsa en basårsutbildning på universitet eller högskola ha ett nedladdningskonto på ditt högskolebibliotek
Du får ett (1) program från MTM under tiden du studerar
Om du inte är student eller om du vill ha flera program går det att köpa. Det finns även gratisprogram att ladda ner.

Funktioner


I Mac-datorn finns både svenska och engelska röster som man kan använda sig av beroende på vilket språk texten är på. Sjäva programmet är dock på engelska. Det innebär att menyer och allt text är på engelska

Kända problem

Dålig information på hemsidan om att den läser både svenska och engelska texter, ska dock rättas till enligt företaget.


Kommentarer

Studenterna kommer att få programmet uppgraderat till den svenska versionen när det släpps enligt MTM.