http://www.robobraille.org/frontpage
webrobo_logo.jpg
Robobraille är en e-posttjänst som konverterar digitala textdokument till tal- eller punktskriftsfiler. Robobraille drivs av The RoboBraille Consortium i Danmark.

Funktioner

Tjänsten är gratis för alla icke kommersiella användare och innehåller talsyntes på olika språk och en mängd olika punktformat. Tyvärr finns inte svensk talsyntes men enligt uppgift utreder TPB möjligheten att erbjuda deras senaste talsyntes, Tora, genom tjänsten.

Kända problem


Kommentarer

En lovande tjänst, som kan bli ännu mer användbar ifall TPB kan erbjuda Tora genom tjänsten. Det går relativt snabbt att få ljudfilen i retur och kvaliteten är adekvat, även om talsynteserna varierar lite i kvalitet. /Andreas, SUB