inuti_en_dator_liten.jpg
Här presenteras ett antal talsyntesprogram som granskats. Notera att rena skärmläsare som JAWS, inte kommer presenteras utan snarare program som kan användas för att lösa upp olika typer av filer - främst word och pdf, men även webbsidor.

För PC

TorTalk Windows
WordRead Plus
ClaroRead Plus
ClaroLingo
CD-ORD
Budgie Pro
ViTal
Infovox

Studenter som har EasyReader kan även använda den inbyggda talsyntesen.
Läs mer om talsyntes i EasyReader här

För Mac

TorTalk Mac
ClaroRead Plus MAC
Infovox iVox
Mac OSX inbyggda talsyntes

För mobilen

Knowtilus Pro (iOS)
Speak it! (iOS)
Acapela TTS Voices (Android)

Online tjänster

Robobraille